§ 16 Rýchlosť jazdy

(1)   Vodič je povinný ísť rýchlosťou primeranou svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať tak, aby mohol zastaviť vozidlo na vzdialenosť na ktorú má rozhľad.

(2)   Vodič autobusu a vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 90 km.h-l. Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá vodič autobusu smie jazdiť rýchlosťou najviac 100 km.h-l a vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg rýchlosťou najviac 130 km.h-l.

(3)   Vodič iného motorového vozidla, než je uvedené v odseku 2, ako aj vodič autobusu s prípojným vozidlom, ktorého celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, a vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, smú jazdiť rýchlosťou najviac 90 km.h-1.

(4)   Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km.h-1, a ak ide po diaľnici v obci alebo po ceste pre motorové vozidlá v obci, najviac 80 km.h-1.

(5)   Vodič nesmie prekročiť rýchlosť jazdy vozidiel, stanovenú príslušnou dopravnou značkou.

(6)   Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odsekoch 2 až 4 nemožno prekročiť ani, ak je dopravnou značkou alebo dopravným zariadením dovolená vyššia rýchlosť; to neplatí pre vodiča motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg bez prípojného vozidla.

(7)   Vodič nesmie prekročiť najväčšiu konštrukčnú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ani najväčšiu konštrukčnú rýchlosť žiadneho z vozidiel súpravy [1].

(8)   Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odsekoch 2 až 4 nie sú povinní dodržiavať vodiči vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a Slovenskej informačnej služby, ak to vyžaduje plnenie osobitných úloh, ktorých okruh určí príslušný minister a riaditeľ Slovenskej informačnej služby. Najvyššie dovolené rýchlosti ani rýchlosti obmedzené dopravnou značkou nemusia dodržiavať vodiči vozidiel s právnom prednostnej jazdy podľa § 40.